ขุดพบพระพระชินราชเก่าแก่คาดว่าอายุราว 200 ปี

คอหวยเฮลั่น หลังจากขุดพบองค์ พระชินราช อายุกว่า 200 ปี คอหวยไม่พลาดที่จะมาขอโชค

หลังจากที่มีการสวดพุทธมนต์ พระวิชัย อาภุสโร โดยการจัดพิธโดยใช้จีวรลงอักขระปิดบังใบหน้าใช้เหล็กง้าวแทงไปตามดินพร้อมกับท่องมนต์คาถา
เพื่อหาพระที่ถูกฟังไว้ในดินที่หลวงพ่อวินัยทร ได้ฝันเห็นได้พบว่ามี 2 องค์ ฝังอยู่ใต้ต้นตะเคียนคาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี แน่นอน
หลังจากนั้นหลวงพ่อได้ทำการทำพิธีให้ชาวบ้านย้ายไปยังจุดที่จะขุดเป็นจุดที่ 2 ในขณะที่ชาวบ้านกำลังทำพิธีกับพระวิชัยนั้นได้พบกับถ่านกระดูกจำนวนมาก
จึงได้ทำการขุดลงต่อไปเรื่อยๆ จนพบกับองค์พระเก่าที่วางอยู้ใต้ต้นตะเคียน โดยนักเสียงโชคทำการตีเลขกันพบเลข 4 0 7

Leave a Comment